Choose your region
Kontakt
KONTAKTIRAJTE NAS
Obavezna polja su označena sa *.
KONTAKT | HRVATSKA
Menu

EKO PIPE

Sustav EKO PIPE namijenjen je za gradnju javnih kanalizacija, ali i za vodogradnju općenito, odnosno posvuda gdje su poželjne prednosti termoplastičnih materijala uz istovremeno ispunjavanje zahtjeva za visokom čvrstoćom te nepropusnošću spojeva.

Zašto EKO PIPE sustav kanalizacijskih cijevi?

Zato što odabirom ovih kanalizacijskih cijevi u mnogome se olakšava donošenje odluke koju vrstu cijevi upotrijebiti s obzirom na:

• velika (koncentrirana) opterećenja, prvenstveno prometna - u načelu se kompletni ili
   veliki dio kanalizacijske mreže nalazi ispod prometnih (cestovnih) površina,
• dodatna naprezanja, odnosno deformacije - dolaze kao posljedica naknadnih slijeganja,
• potrebu brze ugradnje, a time i jednostavnog polaganja i spajanja cijevi - najčešći
   smještaj kanalizacijskih mreža je ispod cestovnih prometnica koje se u što kraćem
   roku trebaju ili staviti ili vratiti u funkciju,
• utjecaj podzemnih voda - pri visokoj razini podzemne vode (svega nekoliko decimetara
   ispod površine terena) kompletna kanalizacijska mreža može biti izložena djelovanju
   podzemne vode (uzgonu, prodiranju podzemne vode u kanalizacijsku mrežu),
• izvedbu odvodnje oborinskih voda - zahtjeva se uporaba cijevnog materijala vrlo visoke
   otpornosti na habanje,
• izvođenje radova - ljetni period (viske temperature, UV zračenje) i zimski period (niske                 temperature),
• potrebu za kanalizacijskim cijevima visoke razine kemijske otpornosti - kod odvodnje
   industrijskih otpadnih voda čest je slučaj kemijski agresivnih spojeva,
• dugotrajnost kanalizacijske mreže,
• ekološke kriterije - u novije vrijeme koriste se materijali koji su u skladu s ekološkim
   kriterijima, te se mogu reciklirati,
• važeće norme - potrebno je raspolagati s proizvodom koji odgovara važećim normama i               zahtjevima kvalitete,
• potrebu postizanja potpune i dugotrajne vodonepropusnosti kompletnog sustava
   odvodnje,
• zahtjev za proizvodom koji, najkraće rečeno, dobro funkcionira.

Više informacija