Choose your region
Kontakt
KONTAKTIRAJTE NAS
Obavezna polja su označena sa *.
KONTAKT | HRVATSKA
Menu

Kućni sustavi

PP Kućna kanalizacija

HT - POLIPROPILENSKE ODVODNE CIJEVI za kućnu instalaciju

Pod pojmom HT-sustav za odvodnju podrazumijeva se komplet proizvoda za unutarnju kanalizaciju, koji odgovaraju sadašnjim tehničkim zahtjevima, prvenstveno zahtjevu otpornosti na povišenu temperaturu.

Cijevi koje isporučuje Pipelife-HRVATSKA d.o.o. proizvedene su iz polipropilen-kopolimera (PPCO) postupkom koekstrudiranja sukladno EN1451-1 normi. Ove cijevi imaju utični kolčak u kojeg je tvornički ugrađena brtva. Cijevi se isporučuju u sivoj boji prema RAL-u 7037. Fitinzi su izrađeni iz polipropilena (PP) sukladno normi EN-1451. Brtveni prsteni izrađeni su od stiren-butadien-kaučuka (SBR) sukladno normi EN 681,dio 1., tvrdoće 60±5 po Shoru. Predviđeni vijek trajanja je najmanje 50 godina. Cijevi su vidljivo i trajno obilježene i to imenom proizvođača, vrstom materijala, namjenom, promjerom, debljinom stjenke, duljinom, datumom proizvodnje, vremenom proizvodnje i oznakom norme.

Polipropilen je termoplastični materijal koji se odlikuje dobrim svojstvom elastičnosti koji jamči vrlo dobru otpornost na udar i veliku otpornost na deformacije. Materijal polipropilen nije otrovan, a cijevi proizvedene iz njega ne sadrže nikakve štetne dodatke. Obzirom da ga je lako reciklirati, spaljivanje ili skladištenje nisu najekonomičnija rješenja za njegovo uništenje.

HT- sustav za odvodnju koristi se za odvodnju otpadnih voda unutar stambenih zgrada i industrijskih objekata. Najviša dopuštena temperatura otpadnih voda smije iznositi 100°C. Zahvaljujući normiranim dimenzijama, cijevi je moguće spajati s polipropilenskim cijevima drugih proizvođača kao i sa drugim cijevima za vertikalne odvode ili posebnim cijevima za niskošumnu odvodnju. Kako se na tržištu pojavljuju cijevi iste boje i oblika a izrađene od raznih materijala potrebno je posebice paziti na oznaku na proizvodima kako ne bi došlo do zamjene. Prema normi proizvodi su obvezno obilježeni oznakom PP za materijal polipropilen. Nadalje, kućnu odvodnju je bez problema moguće priključiti na podzemni kućni priključak ulične kanalizacije.

HT- sustav nije prikladan za podzemno polaganje izvan zgrade kao ni za vanjske vodove. Oblik kolčaka i njegova duljina prilagođeni su dužinskom rastezanju materijala pa zbog toga nije potrebno projektom predvidjeti dilatacijske lire ili slično. Ugrađene U-brtve osiguravaju potpunu vodonepropusnost i to za tlakove do 0,05MPa (5m vodenog stupca).
Materijali iz kojeg se proizvode cijevi, fitinzi i brtve kemijski su otporni na djelovanje svih uobičajenih medija koji se pojavljuju u kućnim otpadnim vodama kao i na čitav niz kemikalija. Time je osigurana sigurna odvodnja otpadnih voda koje imaju pH- vrijednosti u rasponu od 2 do 12, t.j. one mogu biti kisele ili bazne i to pri visokim temperaturama. Spomenuti materijali nisu otporni na dugotrajno djelovanje nekih koncentriranih naftnih produkata kao i na otopine koje sadrže slobodni klor. Za sve dodatne primjene pri odvodu kemikalija molimo da se obratite našem Prodajnom centru.

HT – cijevi i fitinzi ne trunu, ne hrđaju, otporni su na elektrokemijsku koroziju a zahvaljujući glatkim stjenkama imaju neznatnu sklonost stvaranju obloga.

PIPELIFE cijevi su:

  • kemijski postojane
  • ne opterećuju okoliš
  • male mase
  • brzo se i lagano polažu
  • pouzdane i dugog vijeka
  • stabilne ali i prilagodljive
  • podesne za razne sustave
  • odlično se spajaju
  • povoljne cijene
  • cijevi i spojni elementi udovoljavaju najvišim zahtjevima kvalitete

Više informacija:

pp_soil_196