Choose your region
Kontakt
KONTAKTIRAJTE NAS
Obavezna polja su označena sa *.
KONTAKT | HRVATSKA
Menu

Kućni sustavi

VacuDrain

 

 • U konvencionalnim sustavima odvodnje, koji koriste gravitacijsku silu za odvodnju oborinske vode, protok u cijevi ne odvija se po cijelom profilu cijevi, tj. poprečnom presjeku, što je posljedica ulaska zraka u sustav. Podtlačni sustav krovne odvodnje koristi uljevne krovne elemente-slivnike, koji su dizajnirani na način da onemogućuju mjehurićima zraka ulaz u sustav, pri čemu se stvara efekt vakuuma. Na taj način, pri umjerenom intenzitetu padalina ostvaruje se protok kroz cijeli profil cijevi, pri čemu energija neprekinutog vodenog stupca, formiranog između krovne ravnine i razine tla, povećava brzinu vode čime se povećava ukupni kapacitet odvodnje te se postiže efekt samočišćenja.

 

 • U usporedbi sa konvencionalnim (gravitacijskim) sustavima odvodnje, kod vakuumskog sustava odvodnje potreban promjer cijevi je manji, što je posljedica iskorištavanja punog profila cijevi. Broj odvodnih cijevi može se značajno reducirati, što se postiže instalacijom sabirne cijevi niže od razine krova (ispod stropa), bez nagiba.
  Kako bi se osigurala efikasnost VACUDRAIN podtlačnog sustava krovne odvodnje, svi elementi moraju biti instalirani u skladu sa uputstvima i projektnom dokumentacijom, izdanima od strane tvrtke PipeLife.
  Pipelife VACUDRAIN sustav odvodnje oborinskih voda ispunjava zahtjeve standarda EN 1519 i može biti upotrebljen za odvođenje otpadnih i oborinskih voda unutar objekta, za max. 95 °C temperature medija koji se odvodi.
  VACUDRAIN sustav odvodnje oborinskih voda pogodan je za:
  • Ravne krovove (direktan ili obrnut redoslijed slojeva; konvencionalne ili lake podkonstrukcije)
  • Kose krovove (uljevne glave-slivnici instalirani su u žljebovima krova)
  • Zelene krovove


Za više informacija kontaktirajte g. Jakin Marinka, product manager
za in-house sustave, 098/9827-170.

Više informacija:

pipe01