Choose your region
Kontakt
KONTAKTIRAJTE NAS
Obavezna polja su označena sa *.
KONTAKT | HRVATSKA
Menu

Kanalizacija

PP Revizijska okna

PIPELIFE nudi kompletan sustav za odvodnju otpadnih voda, čiji su sastavni dio i okna (revizijska, prekidna, slivnici,…) nazivnog promjera DN 600, DN 800 i DN 1000.

Prednosti plastičnih (polipropilenskih) okana su u odnosu na okna iz drugih materijala (prvenstveno betona i armiranog betona) sadržane su u:

 • velikoj čvrstoći
 • velikoj otpornosti na napukline i habanje
 • visokoj uporabnoj temperaturi
 • visokoj kemijskoj otpornosti, kao i otpornosti na koroziju
 • dugom vijeku trajanja
 • maloj masi (gustoća, ń=0.91 [gcm-3]), što znatno doprinosi ekonomičnosti transporta
 • jednostavnoj i brzoj manipulaciji i montaži
 • ekonomskom aspektu.

Okna su osmišljena kao modularne konstrukcije, sastavljene od osnovnih dijelova koji se međusobno spajaju brtvama, postavljenim između utora, ili zavarivanjem. Jedinstvena ADAPTER FUSE tehnologija omogućava izvedbu okana za:

 • “svaku visinu” - do maksimalno 6.0 [m]
 • “svaki promjer priključka” - do maksimalno DN 600
 • “svaki kut priključka” - u rasponu od 90 do 270 [°]

Dogovorno, kutevi se obilježavaju prema priloženim satu okna. Finije podešavanje priključnog kuta unutar intervala od 15 [°] moguće je postići korištenjem dvostrane fleksibilne spojnice koja omogućava dodatnu fleksibilnost od 7.5 [°]. Na ovaj način PIPLIFE pruža široku paletu mogućnosti, te omogućava izvedbu pojedinog okna točno prema nacrtu i zahtjevima svakog kupca.

Temeljni zatjev kod kanalizacijskih sustava je njihova potpuna i trajna vodonepropusnost, kako unutarnja (prodiranje otpadnih voda u okolno tlo), tako i vanjska (prodiranje podzemnih voda). PP okno je analogan sustav kao i kod plastičnih cijevi, uz trajno zajamčenu vodonepropusnost pri vrijednostima pretlaka i potlaka većim od 0.5 [bar], odnosno 5 metara vodnog stupca. PIPELIFE jamči 100% nepropusnost spojeva. Zbog postavljanja brtvi u utore, njihova je funkcija samo brtveća, tako da za razliku od unutarnjih betonskih okana nisu izložene opterećenju. Optimalan oblik i posebno osmišljena struktura rebara jamči stabilnost okana na isplivavanje. Nepropusnost je ispitana u skladu s normama EN 1277, EN 12256 i N 476

U razvojnoj su fazi provedene zahtjevne kontrole izabranog materijala i mehaničkih osobina sastavnih dijelova. Maksimalno tlačno opterećenje konusa iznosi 90 [kN] kod okna DN 800, a kod okna DN 1000 iznosi 50 [kN]. Sva okna su sukladna prema prEN 13598-2. Okna posjeduju ZIK certifikat sukladnosti za Hrvatsku. Elementi dna okana su odozdo ravni, tako da omogućuju sigurno, stabilno i izuzetno brz polaganje. Unutrašnjost
dna okana je oblikom i konstrukcijom prilagođeno za upotrebu visokotlačnih uređaja za čišćenje. Silazak u okna moguć je pomoću mobilnih ljestvi (za okna DN 600, DN 800 i DN 1000) ili pomoću (plastičnih) tvornički ugrađenih stupaljki (za okna DN 800 i DN 1000).

PIPELIFE proizvodi revizijska okna (RO) u tri varijante nazivnog promjera, DN:

 • RO 630
 • RO 800
 • RO 1000

Revizijska okna mogu se postavljati na svakom sustavu javne odvodnje, a prikladna su i za mjesta sa znatnim prometnim opterećenjem.

Više informacija:

pack_196