Choose your region
Kontakt
KONTAKTIRAJTE NAS
Obavezna polja su označena sa *.
KONTAKT | HRVATSKA
Menu

Politika kvalitete i okoliša

Politika kvalitete i okoliša tvrtke PIPELIFE-HRVATSKA Cijevni sustavi sastavni je dio opće poslovne politike poduzeća kojoj je cilj prodavati proizvode i trgovačku robu te pružati usluge prema određenom programu upravljanja kvalitetom koji, pak, osigurava da kupac dobije proizvod i/ili uslugu u skladu sa zahtijevanim specifikacijama kvalitete. Uz istovremenu brigu o zaštiti okoliša i očuvanju prirodnih resursa.

Politika kvalitete i okoliša tvrtke PIPELIFE-HRVATSKA Cijevni sustavi zasnovana je na slijedećim osnovnim načelima:

  1. Proizvodi i sluge tvrtke PIPELIFE-HRVATSKA Cijevni sustavi moraju biti takove razine da je kvaliteta proizvoda najvažniji razlog kupca za kupovinu naših proizvoda
  2. Aktivnosti pri prodaji ne smiju kod kupca stvarati očekivanja za koja ne postoje preduvjeti u proizvodnji ili razvoju, odnosno očekivanja koja proizvodi ne mogu zadovoljiti
  3. Proizvod se kupcu ne smije isporučiti dok nisu ispunjeni svi zahtjevi za kvalitetom proizvoda
  4. Kontinuirano se usklađujemo sa zakonskom regulativom u području zaštite okoliša

Provedba politike kvalitete i okoliša treba osigurati ostvarivanje slijedećih ciljeva: stalno poboljšanje kvalitete trgovačke robe i prilagođavanje zahtjevima kupaca, stalno poboljšavanje sustava upravljanja okolišem, smanjenje svih oblika gubitaka, utrošaka energije i materijala, smanjenje reklamacija i prigovora kupaca, povećanje prodaje, poboljšanje radnih uvjeta, zaštite zdravlja radnika i zaštite okoliša.

Provođenje politike kvalitete i okoliša obuhvaća cijelu organizaciju tvrtke, sve njene djelatnosti i sve djelatnike tvrtke PIPELIFE-HRVATSKA Cijevni sustavi.

Svaki je djelatnik prvi odgovoran za kvalitetu i kontrolu kvalitete svoga rada, a u tu svrhu mora imati postupnike, upute i alate za utvrđivanje kvalitete tog rada.

Politika kvalitete i okoliša definirana je POSLOVNIKOM UPRAVLJANJA KVALITETOM (PUK) koji je u skladu sa normom HRN EN ISO 9001, te POSLOVNIKOM UPRAVLJANJA OKOLIŠEM (PUO) koji je u skladu sa normom ISO 14001 Svi procesi upravljanja kvalitetom moraju biti planirani, provedeni u kontroliranim uvjetima, a rezultati procesa ocijenjeni u svrhu stalnog poboljšavanja učinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom.

Svrha politike kvalitete i okoliša je stalni rast ugleda tvrtke i njegove konkurentske sposobnosti na tržištu.

Okoliš

Pipelife aktivno sudjeluje u zaštiti našeg planeta. Naši pouzdani sistemi visoke izvedbe izdržali su test vremena. Vodimo očevidnike sa podacima o vrsti , količini, mjestu nastanka, načinu obrađivanja ili odlaganja opasnog tehnološkog otpada; vršimo prijavu tehnološkog otpada putem prijavnih lista uredu Državne uprave; ustrojili smo evidenciju u svezi zbrinjavanja tehnološkog otpada, putem pratećih listova.

Svjesni smo naše odgovornosti za zaštitu okoliša, zdravlja i sigurnosti svih naših djelatnika, kupaca i opće javnosti, što je izraženo u našoj Sigurnost, zdravlje i okoliš politici (Safety, Health and Environment – SHE).
globe